PostvakH3

Welkom op de website van & voor de alumni van de voormalige aartsbisschoppelijke Kweekschool St.Ludgerus c.q. Pedagogische Academie in Hilversum. 

Op POSTVAKH3.NL staan alle documenten overzichtelijk bij elkaar voor meer leesgemak. Bovendien kun je jouw nieuwe bijdragen nu gemakkelijk insturen.

HISTORISCHE ACHTERGROND

Met het oprichten van deze r.k. Internaat-kweekschool voor Jongens* in 1897, gaf de toenmalige Aartsbisschop een effectieve, strategische impuls aan het wegwerken van de achtergestelde positie die het katholieke deel van Nederland tot aan de Nieuwe Grondwet van 1848 had ondervonden. Gedurende 5 jaar werden voortaan leerkrachten met de succesvol gebleken semi-klooster formule gevormd en opgeleid tot het Katholieke Kader dat deel uitmaakte van de culturele, religieuze en maatschappelijke elite van de kleine steden en de talrijke dorpen waaruit ons land bestond. Op die nieuwe Internaat-Kweekschool werden zij dusdanig didactisch, cultureel en godsdienstig gevormd dat zij de voorhoede konden vormen in de heersende schoolstrijd om gelijkberechtiging en financiering door de Staat. En toen dat eenmaal was gerealiseerd in de Lager Onderwijswet van 1920 kon de aandacht worden verlegd naar verdere om de politieke macht van het Katholieke Volksdeel te vergroten.

 

* In 1966 werd deze Internaat-Kweekschool omgedoopt tot Pedagogische Academie Ludgerus. Bestaansduur: 1897-1985. Vanaf 1909 gevestigd in Hilversum. Het Internaat werd opgeheven in 1972. In 1985 werd de opleiding verplaatst naar de oorspronkelijke oprichtingsstad Utrecht t.g.v. een fusie, en dus de facto opgeheven.